Podmínky užívání služby ZP

Podmínky užívání služby Zákaznický portál, Správa železnic, státní organizace (dále jen ZP)


Obecná ustanovení

 • Provozovatelem Zákaznického portálu (dále jen ZP) je společnost
  Správa železnic, státní organizace IČ: 7099 42 34, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00
 • (dále jen Dodavatel).
 • Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala jako uživatel ZP (dále jen Uživatel) a má s Dodavatelem
  uzavřenou Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny.
 • ZP umožňuje vzájemnou komunikaci mezi Dodavatelem a Uživatelem a zadání vybraných zákaznických požadavků.
 • Služba ZP je poskytována bezplatně.
   

Přístup a zabezpečení uživatelského účtu

V rámci bezpečnosti je Uživatel povinen dodržovat následující opatření:

 • Nesdělovat údaje umožňující registraci.
 • Nesdělovat své přihlašovací údaje (např. úmyslně či z nedbalosti) umožňující přistup na jeho uživatelský účet, třetí osobě.
  V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.
 • Používat jedinečná, silná hesla. Silným heslem je kombinace dvanácti znaků obsahující malá a velká písmena, číslice a symboly.
 • Nepovolat v prohlížeči zapamatování hesla k uživatelskému účtu.
 • Neprodleně oznámit každou skutečnost, která by mohla vést ke zneužití uživatelského účtu v ZP.


Podmínky užívání jsou platné a účinné od 1. 1. 2020.